Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Vergaderschema 11 januari t/m/ 16 januari 1999

Commissie Middelen

12 januari 1999

Besluitvormend

Bespreekpunten (20.20 uur)

. Aanpassing diverse ramingen gemeentebegroting 1999 e.v. Voorgesteld wordt de begroting 1999 cq. meerjarenbegroting
1999-2002 te wijzigen conform begrotingswijziging nr. 150.
. Stichting Wijkcentra Zoetermeer: Scenario van bedrijfsbeëindiging
Het proces van bedrijfsbeeïndiging, waartoe het bestuur van de Stichting Wijkcentra inmiddels heeft besloten, wordt begeleid door een Strategiegroep. Deze Strategiegroep heeft in een eindnotitie het scenario van de bedrijfsbeeïndiging uitgewerkt en voorzien van de financiële consequenties.
. Kredietvotatie woonwagencentrum Noordhove II. De woonwagenlocatie Kalkwit is opgeheven. Voor de verhuizing en de verplaatsing van enkele woonwagens, de aankoop van nieuwe huurwoonwagens en de inrichting van een nieuw woonwagencentrum in Noordhove II wordt de raad een krediet gevraagd.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden - wijzigingen voorbehouden - gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agendas van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur. Informatie: tel. 346 8880 (commissies), tel. 346 8778 (raad).

In het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis is een folder met de titel Spreekrecht: een directe manier van inspraak beschikbaar, waarin tips staan voor gebruikmaking van het spreekrecht.


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Vergadering Commissie Middelen Gemeente Zoetermeer '
Lees ook