Gemeente Gorssel

commissie Onderwijs

Maandag 28 februari 2000

aanvang: 17.00 uur
agenda:


- Verslag van de vergadering van 17 januari 2000
- Ingekomen stukken en mededelingen

- Wat verder ter tafel komt

- Rondvraag

Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis. U kunt de agenda's, notulen vorige vergaderingen en voorstellen een week voordat de vergadering wordt gehouden inzien in het gemeentehuis en alle bibliotheken in de gemeente Gorssel.

Deel: ' Vergadering commissie Onderwijs Gorssel '
Lees ook