Provincie Zuid-Holland

Over Provinciaal Economische Visie

Persbericht

7-06-2002
Vergadering commissie Rijnmond
Over Provinciaal Economische Visie

Op woensdag 19 juni a.s. vergadert de statencommissie Rijnmond over actuele zaken in de regio Rijnmond. De vergadering is openbaar en begint om 09.30 in de Landschapszaal van het Provinciehuis. Op de agenda staat onder meer de Provinciaal Economische Visie, regio Rijnmond. Daarbij staat de vraag centraal hoe de uitgangspunten van de visie in regionale speerpunten kunnen worden uitgewerkt.

Iedereen die geïnteresseerd is in het bijwonen van de vergadering is van harte welkom. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u zich uiterlijk 17 juni voor 12.00 uur aanmelden bij mw. D. Pajcin (secretaris van de statencommissie Rijnmond), telefoon 070-4416393 of via de mail: Pajcin@pzh.nl.

Vanaf maandag 10 juni staan de agenda van de statencommissie en de bijbehorende stukken op internet (www.pzh.nl/bestuur). Ook zijn de agenda en stukken te verkrijgen bij de provinciale uitgeverij (telefoon 070-4416082).

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering commissie Rijnmond Over Provinciaal Economische Visie '
Lees ook