Gemeente Maassluis

19-6-2002

Commissie Stads- en Milieubeheer vergadert verder op 26 juni

De vergadering van de commissie Stads- en Milieubeheer werd op dinsdag 18 juni om 23.00 uur geschorst tot woensdag 26 juni 2002 om 18.00 uur. Op dat tijdstip wordt de vergadering voortgezet met agendapunt 11. Net als op 18 juni wordt de vergadering op woensdag 26 juni gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer P.E.H. Kromdijk.

De agenda bevat nog de volgende onderwerpen:

Voorstel aanvraag bouwvergunning Haven 4-6 Voor de panden Hoogstraat 4 en 6 (hoekpand Wip/Hoogstraat) is een bouwaanvraag ontvangen om de bestaande bovenwoningen te verbouwen tot horecagelegenheid en aldus bij de op de benedenverdieping/kelder te vestigen dagzaak c.q. restaurant. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in principe planologische medewerking te verlenen, evenals de verdere besluitvorming aan het college te delegeren. Uitgenodigd: De heer J.F. Koen
Voorstel Huisvestingsrichtlijn Stadsregio Rotterdam 2002 De Stadsregio heeft verzocht om vóór 1 juli 2002 te reageren op de voorlopig vastgestelde regeling (zg. beschouwingen). In de Maassluise situatie gaat het om instemmen met lokaal maatwerk voor starters, de herstructurering van de Burgemeesterswijk en het behoud van woonduur. Voorts zal er op initiatief van de Stadsregio in de komende tijd overleg plaatsvinden tussen de gemeenten via een in te stellen regiogroep en zullen er regiobindende activiteiten plaatsvinden teneinde te komen tot één regionale huisvestingsregeling. Uitgenodigd: de heer A.G.M. Keijzer
Raadsconsultatiebrieven
Het betreft hier onderwerpen waarbij door het college de mening van de raad wordt gevraagd
Transactie Veerhuis, Zuiddijk 78 / Johan Evertsenlaan Toelichting: de raad wordt middels deze brief in kennis gesteld van de ontwikkelingen.
Uitgenodigd: De heer J.F. Koen
Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad. N.B.: In overleg met de voorzitter is besloten dit agendapunt niet te behandelen, de raadsinformatie wordt nagezonden Beantwoording schriftelijke raadsvragen Het betreft hier antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de raad. In deze vergadering zijn geen schriftelijke vragen aan de orde.
Verder voorkomende zaken
Planninglijst
Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Deel: ' Vergadering Commissie Stads- en Milieubeheer Maassluis - 3090 '
Lees ook