Gemeente Weerselo

VERGADERINGEN

Commissie voor de bezwaarschriften
De eerstvolgende zitting van de commissie is op woensdag 19 september 2001, aanvang 19.45 uur in het gemeentehuis van Denekamp. Secretaris is de heer J.M.A. Engelbertink, telefoon: 0541- 854186.

Agenda


1. (19.45 uur) bezwaarschrift van 28 juni 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 1 juni 2001 betreffende het verlenen van bouwvergunning voor het plaatsen ven een sterrenwachtkoepel;

2. (20.30 uur) bezwaarschrift van 19 juli 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 12 juni 200 inhoudende de afwijzing van een verzoek om verstrekking van een invalidenparkeerkaart.

Deel: ' Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften in Weerselo '




Lees ook