Gemeente Borsele


Vergadering Culturele Raad Borsele

Donderdag 7 oktober aanstaande is er een vergadering van de Culturele Raad Borsele. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Deze vergadering is openbaar en het publiek heeft ook spreekrecht. U bent van harte welkom. De leden van de Culturele Raad zullen ondermeer de volgende onderwerpen bespreken.

1. Subsidieverzoeken.
Er zijn subsidieverzoeken ontvangen van:
a. Goese Operette Vereniging;
b. de werkgroep Culturele Uitwisseling voor de cultuur-historische studiedag.

2. Voortbestaan Culturele Uitwisseling.
De Culturele Raad dient een definitief besluit te nemen over het voortbestaan van de Culturele Uitwisseling tussen Borsele en Diksmuide.

3. Werkplan 2000.
De leden van zowel de Culturele Raad als de werkgroepen Beeldende Kunst, Culturele Uitwisseling en Podiumkunsten kunnen suggesties / ideeën aandragen voor het werkplan voor het jaar 2000.

Deel: ' Vergadering Culturele Raad Borsele '
Lees ook