Persbericht.

Gennep, 12 december 1999

D66 Gennep Vergadert.

D66 Gennep nodigt u van harte uit voor de vergadering t.b.v. de voorbereiding van de raadsvergadering.

Deze vindt plaats:
Woensdag 15 december a.s. vanaf 20.00uur
in het gemeentekantoor (ingang Torenstraat)
in de vergaderruimte “Milsbeek”.

U krijgt de mogelijkheid om met commissie- en raadsleden van de D66-afdeling Gennep van gedachte te wisselen.

Fractie- en Commissieleden D66:
Arnold Jansen 0485-540470
Ed Vandermeulen 0485-514201
Mat Knapen 0485-513559
Paul Wessels 0485-512580
Nol van Est 0485-511174
Jan van Schaijck 0485-516674
Jacques Movig 0485-518515

Op de agenda staan o.a. de volgende zaken:

- Krediet voor aanschaf van een noodaggregaat.
- Aanvullend krediet voor het millenniumprobleem project “Jaar 2000” ad fl.70.500,00.

- Goedkeuring van convenant “Veilige school”.

- Vaststellen bestemmingsplan “De Groote Heeze 1998”.
- Krediet voor eindonderzoek naar oude ondergrondse olietanks bij particulieren ad fl.27.495,00.

- Rapportage Knelpuntenonderzoek VOGM.

- Krediet t.b.v. voorbereiding van de aansluiting van de Hoofdstraat op de N271 ad fl 200.000,00.

Namens Bestuur en Fractie,

Martin Packbier,
Afdelingssecretaris

m.packbier@worldonline.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering D66 Gennep '
Lees ook