Persbericht.

Gennep, 29 januari 2000

D66 Gennep Vergadert.

D66 Gennep nodigt u van harte uit voor de vergadering t.b.v. de voorbereiding van de commissie vergaderingen.

Deze vindt plaats:
Woensdag 2 februari a.s. vanaf 20.00uur
in het gemeentekantoor (ingang Torenstraat)
in de vergaderruimte "Milsbeek".

U krijgt de mogelijkheid om met commissie- en raadsleden van de D66-afdeling Gennep van gedachte te wisselen.

Fractie- en Commissieleden D66:
Arnold Jansen 0485-540470
Ed Vandermeulen 0485-514201
Mat Knapen 0485-513559
Paul Wessels 0485-512580
Nol van Est 0485-511174
Jan van Schaijck 0485-516674
Jacques Movig 0485-518515

Op de agenda staan o.a. de volgende zaken:

· Nieuwbouw accommodatie voor de huidige gebruikers van aktiviteitencentrum "De Brug"

· Vervolg illegaal kappen bomen Zuidoosterterrein
· Kosten uittreding Brandweer Gennep bij regio Nijmegen, ad. fl.201.175,00
· Hondenpoepbeleid

· Wijkontwikkelingsplan Vogelwijk Gennep

· Herinrichting Zandstraat - Markt - Maasstraat
· Bestuursrapportage, stand van zaken november 1999
· Toekomstige Beeldende Kunst in Gennep ad. fl.50.000,00

Namens Bestuur en Fractie,

Martin Packbier,
Afdelingssecretaris.

Deel: ' Vergadering D66 Gennep '
Lees ook