Nieuws Gemeente Groningen


Vergadering FPC over Voorjaarsnota 2000-2003 dd. 24 juni vervalt

23 juni

In tegenstelling tot een eerder gedane aankondiging zal de vergadering van de raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur komen te vervallen.
De behandeling van de Voorjaarsnota zal derhalve plaatsvinden in de raadsvergaderingen op 30 juni (aanvang 16.30 uur) en 1 juli (aanvang 13.00 uur) in de raadzaal van het stadhuis.

Deel: ' Vergadering FPC Groningen over Voorjaarsnota vervalt '
Lees ook