Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Vergadering gemeentelijke monumentencommissie

Op woensdag 3 oktober 2001 vindt een vergadering plaats van de gemeentelijke monumentencommissie. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 09.30 uur. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van 15 augustus 2001.

4. Pre-advies over plaatsing ramen in boerderij "Rodenstein" op het perceel Kersweg 28 te Amerongen.

5. Samenstelling monumentencommissie.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering gemeentelijke monumentencommissie Amerongen '
Lees ook