Gemeente Deventer

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 september om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4.

Op de agenda staan onder meer:

* advies van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften: bezwaarschrift van de Vereniging Deventer Sportraad over het besluit Harmonisatie Jeugdsport subsidieregeling

* zelfanalyse grotestedenbeleid 2001

* vaststellen voorbereidingsbesluit ?Het Vlier 28-2001?
* vaststellen voorbereidingsbesluit ?Tunnels N348?
* vaststellen bestemmingsplannen N 348 deel I en II
* uitkomsten evaluatie bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Deventer en (her)benoeming leden

* spoedaanvragen onderwijshuisvesting

* Legesverordening 2000 (6e wijziging)

* vaststellen Treasurystatuut 2001

* uitbreiden stimuleringspremie kinderopvang en buitenschoolse opvang

* brandpreventieve voorzieningen en bedrijfshulpverlening voor huisvesting van het gemeentelijk apparaat

* legionella preventie huisvesting gemeentelijk apparaat
* digitaliseren historisch en cultureel erfgoed
* tijdelijke huisvesting De Waag

* schenking Nationale Blikcollectie

* programma Beeldende Kunst en Vormgeving 2002-2004.
De agenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20, Stadskantoor en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar. Daarnaast liggen de stukken onder meer in de Openbare Bibliotheek, Brink 70, de bibliotheekfilialen Karel de Groteplein 23, Flora 259, Oerdijk 38 in Schalkhaar en Burgemeester Crommelinlaan 1 in Diepenveen, in de Stads- of Athenaeumbibliotheek, Klooster 12, bij plaatselijke belangenverenigingen van Lettele, Linde en Oude Molen, Averlo/ Frieswijk en Okkenbroek, en in gemeenschapshuizen in Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom. De vergaderingen zijn in de regel elke vierde maandag van de maand in de Raadzaal van het Stadhuis.

Tijdens raadsvergaderingen mag u niet meepraten; dit in tegenstelling tot de vergaderingen van de commissies van advies. Deze commissies geven desgevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, voordat zij voorstellen aan de raad doen. Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag u wel meepraten. Ook de raadscommissies vergaderen één keer per maand; deze vergaderingen kondigt de gemeente aan op de gemeentelijke pagina Deventer Nu in de Stadskrant.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Deventer '
Lees ook