Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 15 april vergadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad behandelt op 15 april de volgende voorstellen:

* vaststelling van de voorjaarsnota 1999;
* het verlenen van uitstel uitgifte in erfpacht van een perceel bouwgrond aan het Geldeloozepad te Goes;

* uitgifte in erfpacht van grond aan de tennisvereniging "De Schaepskooi" te 's-Heer Arendskerke;

* vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel omsloten door Marconi-, Edison en Van Heemskerckstraat te Goes;
* vaststelling exploitatieberekening, beschikbaarstelling van een krediet voor het bouw- en woonrijpmaken en begrotingswijziging voor de locatie Koert te Wolphaartsdijk;

* het verlenen van een gemeentegarantie voor het verstrekken van een lening door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de Woningbouwvereniging Samenwerking te Goes op grond van de Stimuleringsregeling Volkshuisvesting ten bedrage van f 529.285,00;

* vervulling vacature tweede loco-gemeentesecretaris;
* wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer;
* vaststelling van de kapitaaluitgaven en -inkomsten;
* vaststelling van een begrotingswijziging.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Goes '
Lees ook