Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 14 oktober vergadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. (behalve op vrijdagmiddag) Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:

Aanwijzing plaatsvervangend leden van de Commissie voor georganiseerd Overleg.

Wijziging van de verordening onroerende zaakbelasting 1999.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD.

Begroting 2000, werkplan 2000, meerjarenraming 2001 - 2004 en de 1e begrotingswijziging van de Regionale Brandweer Zeeland.

Evaluatie en bijstelling declaratiefonds en categoriale bijstand duurzame gebruiksgoederen.

Diverse begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Goes '
Lees ook