Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Uit de gemeenteraad

Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand.

Vergadering gemeenteraad Op donderdag 17 februari vergadert de

gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan Grote Markt.

De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2.
U kunt daar terecht tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. (behalve op vrijdagmiddag)

Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:

Voorstel tot het onderschrijven van de richtlijnen voor het opstellen van
van de richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2001 van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen.

Beschikbaar stellen van een startkrediet digitale gemeente.

Vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Ravensteinlaan 44 te Kloetinge.

Uitbreiding beschermd stadsgezicht Goes over gedeelte Oostsingel.

Garanderen van een geldlening voor de Stichting Ouderen huisvesting Gasthuis i.o.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Goes '
Lees ook