Gemeente Leeuwarden

Vergadering Gemeenteraad Leeuwarden (24/06)

Openbare vergadering op 24 juni 2002 om 19.30 uur in het Oranjehotel Stationsweg 4 te Leeuwarden.

De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat o.a:

* Subsidie Parnas

* Vaststellen Regiovisie op de Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang in de provincie Fryslân
* Herinrichting Oldehoofsterkerkhof en de realisatie van een parkeergarage

* Uitbreiding Fries natuurmuseum
* Zuiderzeelijn

* Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2001
* Invulling vacature burgemeester (deels besloten)
De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de griffier op telefoonnummer 058-2332372. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Deel: ' Vergadering Gemeenteraad Leeuwarden '
Lees ook