Gemeente Leiden


* een bezwaarschrift inzake het opleggen van een dwangsom met betrekking tot illegale reclameborden nabij de locatie Haagweg 9-11 (9.30 uur)

* een bezwaarschrift inzake de afwijzing van een verzoek tot het toepassen van bestuursdwang met betrekking tot het gebruik van een aantal garageboxen aan de Houtlaan (10.00 uur)
* een bezwaarschrift inzake de verlening van een bouwvergunning voor het pand Tiboel Siegenbeekstraat 12 (10.30 uur)
* een bezwaarschrift tegen een beschikking op grond van de Wet bodembescherming voor de sanering van een locatie aan de Middelstegracht (11.15 uur)
Deze pagina is gewijzigd op 28-02-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Leiden '
Lees ook