Provincie Friesland

Vergadering Interprovinciale Statencommissie Noord-Nederland

Op dinsdag 28 mei a.s. vindt een vergadering plaats van de Interprovinciale Statencommissie Noord-Nederland. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, aanvang 14.00 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen :

- Reactie van het SNN op rapport Commissie Geelhoed
- Bestuurlijk Overleg Kabinet - SNN d.d. 4 maart 2002
- ICT-notitie

- Rapportage Kompas voor het Noorden: 1e kwartaal 2002
- Werkplan 2002 NOM

- Jaarverslag SNN 2002 (inclusief de Jaarrekening)
- Gewijzigde begroting SNN 2002 en Begroting SNN 2003 Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die daarvan gebruik wensen te maken, dienen zich aan te melden bij de secretaris (tel. 058 - 292 59 03). Aanmelding kan plaatsvinden t/m 28 mei a.s., 12.00 uur.Leeuwarden, 24 mei 2002 R. Fokkens voorzitter Interprovinciale Statencommissie Noord-Nederland Laatste wijziging: 16-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Vergadering Interprovinciale Statencommissie Noord-Nederland '
Lees ook