Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Vergadering Monumentencommissie

Op woensdag 12 juni 2002 vergadert de monumentencommissie in het gemeentehuis.
De vergadering is vanaf 09.30 uur openbaar.

Agenda

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van 15 mei 2002.

4. Aanvraag monumentenvergunning Koetshuis Kasteel Amerongen Drostestraat 14-18
(wijziging van raamkozijn in deurkozijn i.v.m. gebruiksvergunning extra vluchtweg).

5. Aanvraag monumentenvergunning Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 105 (plaatsing van twee dakramen).

6. Nieuwe bouwplannen Amerongen Kom.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Commissievergadering woensdag 12 juni a.s.
In de raadsvergadering van 24 juni 2002 zal de gemeenterekening 2001 van de gemeente Amerongen worden vastgesteld.
Ter voorbereiding op deze vaststelling zal op 12 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis een vergadering plaatsvinden van een ad hoc commissie van onderzoek waarbij gelegenheid is tot het stellen van (technische) vragen en het verkrijgen van aanvullende informatie met betrekking tot de gemeenterekening 2001.

Hoorzitting Commissie Bezwaar- En Beroepschriften Datum 13 juni 2002
Aanvang vergadering 20.00 uur

Bezwaarschriften:
20.00 uur: bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning aan Het engelse werk 6 te Amerongen (02.20); 20.30 uur: bezwaarschrift tegen weigering kapvergunning Holleweg 3 te Amerongen (02.11);
21.00 uur: bezwaarschrift tegen gedeeltelijk afwijzen van voorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (02.21).

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Monumentencommissie Amerongenw '
Lees ook