Gemeente Uithoorn

VERGADERING MONUMENTENCOMMISSIE

Maandag 24 februari om 16.00 uur vergadert de monumentencommissie in kamer 20 van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:


* Opening

* Mededelingen

* Ingekomen stukken

* Vaststelling verslag d.d. 9 december 2002
* Cultuurhistorische regioprofielen Noord-Holland - Meerlanden en Amsterdam

* Evaluatie bebouwing aan de Schans

* Samenstelling bestuur

* Rondvraag

* Volgende vergadering

VERGADERING RAAD

De gemeenteraad vergadert weer op donderdag 6 maart in de raadzaal van het gemeentehuis, agendapunten zijn nog niet bekend.

Deel: ' Vergadering monumentencommissie Uithoorn '
Lees ook