Gemeente Amerongen

Nationaal park Utrechtse Heuvelrug i.o.

Aankondiging
Het overlegorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. vergadert op donderdag 20 september 2001 van 09.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur in het gemeentehuis te Maarn. Deze vergadering is openbaar. Ingegaan wordt mede op de projecten die in 2002 in/door het Nationaal Park i.o. uitgevooerd gaan worden en een markeringssysteem voor wandelroutes.

De agendastukken liggen op het gemeentehuis ter inzage vanaf maandag 17 september 2001.
De agendastukken worden uiterlijk 10 september verstuurd vanuit de provincie verzonden voor de terinzageligging.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Nationaal park Utrechtse Heuvelrug in Amerongen '
Lees ook