Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
21 december 1999
De leden van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 december 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen welke op 21 december 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
J. Knukkel, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 24 november 1999
3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief d.d. 21 november 1999 van het Sociaal Beraad Enkhuizen over het instellen van minima-winkels
b. Intentieverklaring ten behoeve van de overheveling uitvoering ID-regeling
c. enquête ziekteverzuim
d. Brief d.d. 11 oktober 1999 van de heer J. Buis te Enkhuizen 4 Verordening toeslagen- en verlagingbeleid gemeente Enkhuizen

1
5 Rondvraag
6 Sluiting

Deel: ' Vergadering openbare werken & soc. voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook