Gemeente Brielle


Vergadering over aanbeveling vacature burgemeester

08-07-2002

Na afloop van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2002 vindt een besloten raadsvergadering plaats.

De gemeenteraad beraadslaagt dan over de aanbeveling voor het vervullen van de vacature van burgemeester van Brielle. Na afloop van deze vergadering wordt de uitkomst van de beraadslagingen door de voorzitter openbaar gemaakt in de raadzaal van het stadhuis.

Deel: ' Vergadering over aanbeveling vacature burgemeester Brielle '
Lees ook