Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 december 1999
De leden van de raadscommissie financiën en onderwijs van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 december 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie financiën en onderwijs welke op 22 december 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
P.C.E. de Munnik-Blank, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 25 november 1999 3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief Gezamenlijke Basisscholen Enkhuizen inzake onder andere het onderwijsachterstandenbeleid
b. Legionellabacterie kleed- en doucheruimtes tenniscomplex ETC c. Kosten legionella-onderzoek sportaccommodaties d. Verkoopprijs van gronden
4 Verkoop grond achter woning Berkenlaan 36

3
5 Verkoop aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

6
6 Overzicht onvoorziene uitgaven en nieuw beleid 7 Rondvraag
8 Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering raadscommissie financien en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook