Gemeente Leiden

Economie en Verkeer
woensdag 19 februari a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis
* Geactualiseerd overzicht Beleidsproducten Begroting 2003
* Kantorennota 'In goede banen leiden'

* Voortzetten Subsidieregeling Monumentale Onderdelen in de Openbare Ruimte
A.M. Slink, tel.: 5165102
Commissie voor de Rekeningen
Op woensdag 19 februari a.s.om 20.00 uur in B&W kamer van het stadhuis Agenda:

* Periodieke doorlichtingsonderzoeken

* Invulling Rekenkamer(functie)

* Formulering onderzoeksvraag

* Planning jaarrekening

* Nieuwe verordeningen door gewijzigde wetgeving Mevr. M. Ritzema, tel.: 5165101
Onderwijs en Cultuur
Donderdag, 20 februari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda:

* Beschikbaar stellen krediet voor de basisscholen 't Klankbord, De Zwaluw en De Stevenshof (20.25 uur)

* Formele opheffing van de reserve technisch onderhoud openbaar en bijzonder primair onderwijs (20.45 uur)

* Overdracht bevoegd gezag De Horst aan de gemeente Leiden (20.50 uur)
Mario van Tilburg, tel. 5165103
Deze pagina is gewijzigd op 14-02-2003

Deel: ' Vergadering Raadscommissie Gemeente Leiden '
Lees ook