Gemeente Enkhuizen

Vergadering :

25 mei 1999

De leden van de raadscommissies welzijn ruimtelijke ordening, algemeen bestuurlijke en economische zaken, financiën en onderwijs, openbare werken en sociale voorzieningen
van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 6 mei 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van uw raadscommissie welke op 25 mei 1999
in het Wapen van Enkhuizen, Breedstraat 59 wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en Algemene Inspraakronde.
2 Opwaardering Centrum Koperwiekplein

58
3 Nota "(On)begrensde ambities".

59
4 Sluiting.

Deel: ' Vergadering raadscommissies Enkhuizen '
Lees ook