Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

22-05-2002
Vergadering reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers donderdag 30 mei 2002

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt een openbare vergadering op donderdag 30 mei. De vergadering begint om 9.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis in Gendringen (Staringstraat 25, telefoon (0315) 688111).

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
1. Landschapskwaliteitstoets Achterhoek en Liemers.
2. Verkenning van mogelijkheden voor 'robuuste (ecologische) verbindingszones'.

3. Planning en communicatie van de planvorming.
De vergaderstukken liggen vanaf 21 mei 2002 ter inzage op het gemeentehuis.

Deel: ' Vergadering reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers Duiven '
Lees ook