Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

29-01-2003
Vergadering Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers Donderdag 6 februari 2003

Op donderdag 6 februari 2003 aanstaande vergadert de Reconstrcutiecommissie Achterhoek en Liemers in Huis Aerdt, Molenhoek 2 te Herwen (tel.: 0316-246532). De vergadering is in een ochtend- en middagdeel verdeeld.

Het ochtenddeel is van 9.30 tot 12.00 uur en dan staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:

* concept-advies herbegrenzing provinciale ecologische hoofd structuur Achterhoek en Liemers

* voorstel voor invulling voorkeursalternatief
Het middagdeel is van 13.30 tot 16.30 uur en dan staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:

* voorstel voor nadere invulling van zonering
* teksten concept-voorontwerp reconstructieplan
De vergaderstukken liggen vanaf 27 januari 2003 ter inzage op het gemeentehuis van uw gemeente. De agenda, het verslag en agendapunten zijn ook vanaf die datum elektronisch opvraagbaar op: www.gelderland.nl/reconstructie/achterhoek en liemers

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers Duiven '
Lees ook