Gemeente Doetinchem

Vergadering

Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers

donderdag 27 september
9.30 uur, raadszaal gemeentehuis Didam, Raadhuisstraat 14, tel. (0316) 297777.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:


- Doelen van de Reconstructie Achterhoek en Liemers. De reconstructiecommissie wordt gevraagd met de geformuleerde doelen in te stemmen en deze als bouwsteen voor Startnotitie MER te gebruiken;


- Aanzet voor gezamenlijk beeld van huidige situatie in Achterhoek en Liemers.


- Voorstel varkensvrije zones Achterhoek en Liemers;

- Evaluatie "Ruimte voor Ruimte': bespreken stand van zaken;

- Bijgestelde planning Reconstructie Achterhoek en Liemers: korte (2001) en langere termijn (2002).

Deel: ' Vergadering Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers '
Lees ook