Gemeente Voorschoten


Algemeen Bestuur SVVLR

Op 8 maart 1999 vindt de derde vergadering van het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio plaats. De vergadering wordt gehouden in de B&W kamer van het gemeentehuis van Leiderdorp. De vergadering begin om 16.30 uur (tot 18.00 uur).

Agenda:

* rekening rijden rond Amsterdam (presentatie):
* rekening rijden rond Den Haag (reactie op voorstel Rijkswaterstaat);

* Rijn Gouwe Lijn Oost (reactie op verkenning Rijn Gouw Oost).

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden, ter inzage. Nadere informatie is te verkrijgen bij de secretaris de heer M. Huls (071-5165863).

Deel: ' Vergadering Samenwerkingsorgaan Verkeer/Vervoer Leidse Regio '
Lees ook