Gemeente Maassluis

2-5-2002

Sectie Emancipatie Advies vergadert op 14 mei

Op dinsdag 14 mei 2002 vergadert de Sectie Emancipatie Advies, onderdeel van de Maassluise Vrouwenraad, in het stadhuis aan de Koningshoek. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de ingekomen en verzonden stukken, verslagen van bezochten bijeenkomsten en vertegenwoordigingen, wie is onze nieuwe wethouder, project AU, napraten over de jaarvergadering van 21 maart en integraal jongerenbeleid.

De Sectie Emancipatie Advies fungeert als een adviescommissie voor het gemeentebestuur en kan zodoende gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken die de emancipatie aangaan. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de Sectie, telefoon (010) 5918551.

Deel: ' Vergadering Sectie Emancipatie Advies Maassluis - 879 '
Lees ook