Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-03-2003
Vergadering Seniorenraad
Donderdag 20 maart 2003

Op donderdag 20 maart 2003 vergadert de Seniorenraad in commissiekamer de Titaan in het gemeentehuis Duiven. De vergadering is openbaar en begint om 14.00 uur.
Secretariaat: mw. W. van der Kolff-Dijkstra, tel. (0316) 263454. De Seniorenraad behartigt de belangen senioren (55+) van de Gemeente Duiven door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van B&W.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Seniorenraad Duiven '
Lees ook