Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO060
Datum: 25 maart 1999

Cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid vergadert op 6 april

Op dinsdag 6 april 1999 komt het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Campanjezaal van het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 14.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agenda
Op de agenda van de vergadering staat onder andere de benoeming van nieuwe leden van het cliëntenplatform, een aanpassing van het reglement en het onderwerp instroom- en doorstroombanen, het witboek 1999 van het Samenwerkingsverband Mensen zonder Betaald Werk, de planning van het cliëntenplatform, de vertegenwoordiging in het Landelijk Netwerk Cliënten Overleg en deelname aan een cursus cliëntenparticipatie.
De agenda voor de vergadering is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het cliëntenplatform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon 5931972). Voor meer informatie kan men eveneens bij hem terecht.

Cliëntenplatform
De gemeente Maassluis kent sinds november 1998 een cliëntenplatform voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Naast verschillende personen als vertegenwoordigers van de cliënten van deze afdeling, hebben ook vertegenwoordigers van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM) zitting in het cliëntenplatform. Het platform staat onder (onafhankelijk) voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede en heeft als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving.

Laatste wijziging: 24 March 1999

Deel: ' Vergadering sozawe-cliëntenplatform Maassluis '
Lees ook