Gemeente Borsele


Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.2 - 29 januari 1999

Vergadering Sportraad Borsele

Op maandag 8 februari aanstaande komt ook de Sportraad Borsele in vergadering bijeen. De vergadering beging om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand. De vergadering is openbaar en u bent dus van harte welkom. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

De leden van de Sportraad zullen ondermeer de volgende onderwerpen bespreken.


1. Subsidieverzoeken.

Er zijn subsidieverzoeken binnen gekomen van:

a. stichting Wielercomité 's-Heerenhoek;

b. handbalvereniging Orion;

c. Ijsvereniging Oudelande.


2. Voordrachten huldiging sportkampioenen.

Diverse verenigingen hebben leden voorgedragen in verband met behaalde kampioenschappen in het jaar 1998. De Sportraad zal deze voordrachten beoordelen aan de hand van opgestelde criteria.


3. Stand van zaken sportnota 1996.

In december 1996 heeft de gemeenteraad een sportnota vastgesteld. Bekeken zal worden welke zaken al gerealiseerd zijn en welke onderwerpen in 1999 de aandacht verdienen.


4. Gesprek met de gemeenteraad.

De Sportraad Borsele wil in het voorjaar een gesprek aangaan met de leden van de gemeenteraad. Geïnventariseerd zal worden welke punten besproken. moeten worden.

Deel: ' Vergadering Sportraad Borsele '
Lees ook