Gemeente Borsele


Sportraad Borsele.

Op maandag 19 april aanstaande is er een vergadering van de SPORTRAAD BORSELE. Deze vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en het publiek heeft ook spreekrecht; u bent dus van harte welkom.

De leden van de Sportraad zullen ondermeer de volgende onderwerpen bespreken.


1. Subsidieverzoeken.
Er zijn subsidieverzoeken ontvangen van:
a. stichting wielerpromotion Zeeuwsch-Vlaanderen; b. stichting wielercomité de Sportvrienden uit Kwadendamme.


2. Lichamelijke opvoeding op basisscholen.
Één van de aanbevelingen uit de gemeentelijke sportnota 1996 is om te bezien op welke wijze de inhoud van de lessen lichamelijke opvoeding op de Borselse basisscholen verbeterd kunnen worden en ook op welke wijze er een betere aansluiting kan onstaan tussen de gymnastieklessen op de schollen en de sportactiviteiten van de sportverenigingen. Om zich te oriënteren heeft de Sportraad Peter de Vos uitgenodigd, die werkzaam is als vakdocent lichamelijke opvoeding voor meerdere basisscholen in de gemeente Vlissingen.


3. Nabespreking overleg met de gemeenteraad. Op 8 april is er een overleg geweest tussen de leden van de Sportraad en de leden van de gemeenteraad over de toekomst van het lokale sportbeleid. De uitkomsten van dit overleg zullen worden besproken en bekeken zal worden of en zo ja, welke stappen er gezet moeten worden in het kader van het toekomstige sportbeleid.


4. Brief OOB.
Het OOB (het overlegorgaan van alle Borselse voetbalverenigingen) heeft verzocht de brief te behandelen die men vorig jaar oktober heeft geschreven aan de gemeente, waarin meerdere problemen worden gesignaleerd en waarin ook diverse suggesties worden gedaan om deze problemen op te lossen.

Deel: ' Vergadering Sportraad Borsele. '
Lees ook