Gemeente Eindhoven

Vergadering Stadsdeelcommissie

De Stadsdeelcommissie Strijp vergadert op donderdag 20 september a.s. vanaf 20.00 uur in zalencentrum De Ark, Sint Trudostraat 1c. Op de agenda staat onder meer:
verslag vergadering d.d. 17 mei 2001;
beheer openbare ruimte (groenonderhoud, onkruidbestrijding, straatreiniging etc.).
Secretaris: de heer K. van Dommelen, tel. 238 47 01.
Welkom
Indien u zelf iets naar voren wilt brengen, meld dit dan uiterlijk twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De agenda en bijlagen van de vergadering van de Stadsdeelcommissie Strijp liggen ter inzage in het Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6, in de Infowinkel Drents Dorp, Plaggenstraat 54 en in het Informatiecentrum Meerhoven, Zandkasteel 43.

Deel: ' Vergadering Stadsdeelcommissie gemeente Eindhoven '
Lees ook