Gemeente Eindhoven

Vergadering stadsdeelcommissie Gestel
De stadsdeelcommissie Gestel vergadert op woensdag 12 september a.s. vanaf 20.00 uur in de aula van het Zorgcentrum Gagelbosch, Gagelboschplein 1. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* opening en mededelingen;

* vaststelling verslag 16 mei 2001;

* onkruidbestrijding op verhardingen.
De agenda en bijlagen van de vergadering liggen ter inzage in het Spoorhuisje (Hoogstraat 172), buurtinfowinkel Bennekel (Tinelstraat 5), buurtinfowinkel Genderdal (Brucknerplein 3) en de bibliotheek (Kastelenplein 87). Secretaris: mevrouw L. van der Klugt, alg. tel. 238 49 49.

Deel: ' Vergadering stadsdeelcommissie Gestel gemeente Eindhoven '
Lees ook