Gemeente Eindhoven

Vergadering stadsdeelcommissie Tongelre

De stadsdeelcommissie Tongelre vergadert op dinsdag 11 september a.s. in het Stadsdeelkantoor Tongelre aan de Generaal Bothastraat 1, aanvang 20.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
* verslag vergadering van 20 juni 2001;

* voortgang van de actielijst;

* informatie over het Grote Steden Beleid-project Doornakkers;
* toelichting op het beheersplan sloop Lakerlopen;
* rondvraag.

Als u met betrekking tot een van de agendapunten het woord wilt voeren, dan kan dat. U kunt daarvoor spreektijd aanvragen. Dat kan tot twee werkdagen voor de vergadering bij de secretaris van de commissie, mw. E. Bruins, tel. 238 45 00.
De agenda en bijlagen van de vergadering liggen ter inzage op het Stadsdeelkantoor Tongelre, Generaal Bothastraat 1, geopend op maandag van 15.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Deel: ' Vergadering stadsdeelcommissie Tongelre gemeente Eindhovem '
Lees ook