Amsterdam Oud Zuid

Vergadering Stadsdeelraad Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

De stadsdeelraad vergadert op 8 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal van kantoor Koninginneweg 1. Op de agenda staan onder andere:
- Grondexploitatie en kredietaanvraag sloop-nieuwbouw project Baarsstraat

- Krediet bouw- en woonrijp maken Olympisch Stadionterrein Gebied ten noorden van het
Olympisch Stadion.

- Vaststelling diverse verordeningen

- Aanpassing legestabel 2000/1 Amsterdam Oud Zuid.
- Voorbereidingsbesluit Schinkelhoek

- Advies aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voor het niet plaatsen op
de rijksmonumentenlijst van de panden Sloterkade 31en Sloterkade 32.
- Milieubeleidsplan Amsterdam Oud Zuid 2000-2003.
- Subsidieplafonds 2000.

- Eerste Suppletore Wijziging van de Begroting 2000.
- Advies inzake de Second opinion Inpandige Stationstoegangen Noord/Zuidlijn.

De volledige agenda en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Toesprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1527.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook