Gemeente Westland


Vergadering Stuurgroep gemeente Westland op 19 maart 2003


---

De Stuurgroep gemeente Westland was op woensdag 19 maart 2003 in vergadering bijeen in het stadhuis van´s-Gravenzande.

De Stuurgroep meldt uit haar vergadering het volgende:
* Op 3 april a.s. gaat de Stuurgroep overleg voeren met de Stuurgroep Midden- Delfland. Beide stuurgroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe gemeente in de regio Westland. De twee nieuwe gemeenten moeten beide per 1 januari 2004 gaan functioneren. De nieuwe gemeente Westland gaat circa 96.000 inwoners tellen; ongeveer 18.000 inwoners gaan tot de nieuwe gemeente Midden-Delfland behoren.

* De Stuurgroep was aanwezig bij de raadsconferentie van 8 maart j.l. in ´s-Gravenzande. Zij is positief over deze bijeenkomst waar alle gemeenteraadsleden van de vijf gemeenten voor waren uitgenodigd. Besloten is in de loop van dit jaar opnieuw een raadsconferentie te organiseren.

* De stuurgroep heeft de procedure vastgesteld voor de architectenkeuze nieuwbouw gemeentekantoor. Het nieuwe gemeentekantoor zal in Naaldwijk komen. De procedure is in overeenstemming met het Plan van aanpak project gemeente Westland en de Europese Richtlijn Diensten. Eerste stappen in de procedure zullen zijn het opstellen van minimumeisen voor de architect, een programma van eisen voor het nieuwe gebouw en het samenstellen van een selectiecommissie.

21/03/03

Deel: ' Vergadering Stuurgroep gemeente Westland '
Lees ook