Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies
Vaste Commissie van Provinciale Staten van Limburg vergadering 21 juni 2002
Op vrijdag 21 juni a.s. om 14.00 uur vergadert de Vaste Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur uit Provinciale Staten in het Vincent van Gogh Instituut te Venray.
De vergadering is openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.
De Commissie vergadert onder meer over:

* Advies zendtijd regionale omroep

* Toetsingskader provinciale musea 2003-2006
* Project Via Belgica

Voorafgaand aan deze openbare commissievergadering hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Welzijn, Zorg en Cultuur, telefoon (043) 389 71 35

De agenda ligt met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30.
14-6-2002 13:08

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering vaste Commissie Provinciale Staten Limburg '
Lees ook