Gemeente Den Helder

donderdag

4 maart 20.00
uur Welstandscommissie
De agendapunten van deze vergadering liggen NIET ter inzage. Belt u van tevoren even met de contactpersoon, de heer D. Reitsma, tel. 671
231 of de heer R. Mes, 671 230.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg
20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.
Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

Deel: ' Vergadering Welstandscommissie gemeente Den Helder '
Lees ook