Gemeente Son en Breugel


Vergadering welstandscommissie
13-01-2003
In onze gemeente zijn twee onafhankelijke welstandscommissies aangesteld die bevoegd zijn om bouwplannen te toetsen aan de redelijke eisen van welstand.

De welstandscommissie van Welstandszorg Noord-Brabant beoordeelt alle bouwplannen binnen onze gemeente behalve die plannen die gelegen zijn binnen het centrumgebied.
De plannen gelegen binnen het centrumgebied worden beoordeeld door een andere onafhankelijke welstandscommissie: de Centrumcommissie. Per 1 januari 2003 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar. Het staat een ieder dus vrij om een vergadering te bezoeken. Het is niet mogelijk om tijdens een vergadering uw mening kenbaar te maken.

De welstandscommissie van Welstandszorg Noord-Brabant vergadert 1 keer in de week. In de even weken (op dinsdagmorgen) worden de grotere bouwplannen beoordeeld en in de oneven weken (op maandagmiddag, niet op 9 juni i.v.m. Pinksteren) de kleinere bouwplannen. De beoordeling van de grotere bouwplannen gebeurt in St. Oedenrode, Schijndel of Boxtel. De kleinere bouwplannen worden in St. Oedenrode of in Son en Breugel beoordeeld. Voor de locatie, het aanvangstijdstip en de agenda verwijzen wij u naar onze internetpagina (www.sonenbreugel.nl, actueel, bekendmakingen) of het mededelingenbord in het gemeentehuis. Zeven dagen voor aanvang van de vergadering (dus vanaf maandag of dinsdag) kunt u hier de genoemde informatie vinden.

Het vergaderschema van de Centrumcommissie wordt nog vastgesteld. Een voorlopige vergadering is gepland op 22 januari 2003. Voor de locatie, het aanvangstijdstip en de agenda verwijzen wij u naar onze internetpagina (www.sonenbreugel.nl, actueel, bekendmakingen) of het mededelingenbord in het gemeentehuis. Zeven dagen voor aanvang van de vergadering kunt u hier de genoemde informatie vinden.

Deel: ' Vergadering welstandscommissie Son en Breugel '
Lees ook