Gemeente Voorschoten


Welstandscommissie

Op dinsdag 5 januari aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in kamer 133 van het gemeentehuis

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Voor inlichtingen kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 728.

Gemeente Voorschoten
Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Deel: ' Vergadering Welstandscommissie Voorschoten - 1008 '
Lees ook