Gemeente Voorschoten


Welstandscommissie

Op maandag 25 januari aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

1. 1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 5 januari 1999
2. 2. BV 98498 Dobbeweg 6, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
3. 3. BV 98444 Voorstraat 15, het wijzigen van de gevel

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 728.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Welstandscommissie Voorschoten - 1112 '
Lees ook