Gemeente Voorschoten


Welstandscommissie

Op maandag 15 februari aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

De agenda voor het openbare gedeelte is als volgt: 1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 25 januari 1999 2. BV 99013 Leidseweg 121, het plaatsen van een dakkapel 3. BV 98492 Weddeloop 6, het plaatsen van een garagebox 4. BV 98425 Generaal Spoorlaan 24, het oprichten van een woning

Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 728.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Welstandscommissie Voorschoten - 1197 '
Lees ook