Gemeente Zoetermeer

Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 17 augustus 1999 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 13 augustus 1999 bij balie nummer 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 8329.

Gemeente Zoetermeer © augustus 1999

Last update: 13 augustus 1999

Deel: ' Vergadering welstandscommissie Zoetermeer - 628 '
Lees ook