Gemeente Capelle a/d IJssel


Vergadering van de Wijk Overleg Platforms (WOP)

Op de agenda staat onder andere het concept jaarplan voor de wijk. Hierin staat aangegeven wat er dit jaar jaar moet gebeuren om de wijk leefbaarder te maken en waaraan het leefbaarheidsbudget moet worden besteed. Het Platform stelt dit plan vast. Daarvoor krijgt iedere wijkbewoner de kans om op het plan te reageren.

Het WOP Middelwatering vergadert op dinsdag 23 februari, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere het leefbaarheidsbudget 1998, de planvorming 30-km zone en het concept-jaarplan 1999.

Deel: ' Vergadering Wijk Overleg Platforms Capelle a/d IJssel - 653 '
Lees ook