Gemeente Capelle a/d IJssel


Vergadering van de Wijk Overleg Platforms (WOP)

Op de agenda staat onder andere; de aktiepunten van de diverse werkgroepen, besluiten over bestedingen van het wijkbudget en de inhoud van het jaarplan 1999.
Voorafgaand aan deze vergadering houdt wijkwethouder René Binnendijk spreekuur van 18.30 tot 19.30 uur, op dezelfde locatie.

Het WOP Schenkel vergadert op woensdag 3 maart, aanvang 19.30 uur, in De Wel aan de Bongerd. Op de agenda staat onder andere; het concept jaarplan 1999, terugkoppeling 30-km zone en de stand van zaken van de uitvoering van de besluiten van vorig jaar.

Deel: ' Vergadering Wijk Overleg Platforms Capelle a/d IJssel - 659 '
Lees ook