Gemeente Capelle a/d IJssel


Vergadering van de Wijk Overleg Platforms

Het WOP Capelle-West vergadert op maandag 12 april aanstaande in buurthuis t Anker aan het Doormanplein en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:

* definitieve vaststelling jaarplan 1999;
* verkeersmaatregelen voor de omgeving van de scholen. In verband met dit laatste agendapunt is de wethouder Verkeer en Vervoer, mevrouw D.H.J. Kroos-van der Meij, aanwezig.

Het WOP Schollevaar vergadert op dinsdag 13 april aanstaande in het wijkcentrum aan het Maria Danneelserf en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:

* de voorstellen van de 5 werkgroepen voor activiteiten en voorzieningen in 1999. Deze gaan gebundeld het jaarplan vormen;
* de besluiten over de verdeling van het leefbaarheidsbudget.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering Wijk Overleg Platforms Capelle a/d IJssel - 885 '
Lees ook