Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Capelle-West 3 september

Op maandag 3 september 2001 om 19.30 uur vergadert het Wijk Overleg Platform Capelle-West. De vergadering wordt gehouden in buurtcentrum Het Anker, Doormanplein 32a. Op de agenda staan onder meer het verslag en de actielijst van 18 juni 2001, het wijkactieplan Capelle-West (presentatie), de structuur van het WOP, de stand van zaken van de werkgroepen en klachten over het grijs/groen.
De voorzitter van de vergadering is de heer Ruud van Diemen (wijkcontactfunctionaris).

De overige vergaderdata in 2001 van het Wijk Overleg Platform Capelle-West zijn 22 oktober en 10 december. Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 3 september 2001, dan kunt u contact opnemen met het wijkbeheer op telefoonnummer 010-2848723 of 010-2848724.

Deel: ' Vergadering WOP Capelle-West 3 gemeente Capelle a/d IJssel '
Lees ook